[heterohatisk yxtant]

Heterohatets Dag

2010-08-28

[arkivhylla]

Kika in i Heterohatsarkivet!!

Syftet med Heterohatets Dag är att överbrygga den skenbara motsättningen mellan kärlek och hat.

Att genomlida tillvaron i ett heterosexistiskt samhälle föder svarta tankar, ett hat mot förtrycket. För att kunna vända mörker till ljus, natt till dag, hetero till homo, måste vi först erkänna hatet, ge det en plattform och låta det tala, annars blir vår glädje och våra strävanden alltid ytliga.

Genom att låta livet expandera i alla riktningar, genom att laborera med fler och starkare känslor än den sentida gayparadens loja, avmätta feststämning och halvhjärtade exhibitionism, hoppas vi kunna ta våra själsliv på allvar och låta den kreativitet som flödar ur våra händer samverka med våra hjärtans längtan, våra kroppars lustar, våra sinnens skärpa och våra köns oändliga möjligheter. Vi vet att regnbågsfärgerna avteckna sig som bäst mot en nattsvart fond.

Genom att fira Heterohatets Dag bidrar du till att störta heteropatriarkatet och ge nya möjligheter för att skapa en jämlik, kreativ och kärleksfull värld.